Natuurvriendenhuis
Het ABK-huis
Natuurvriendenhuis
Het ABK-huis
Natuurvriendenhuis
Het ABK-huis

Green Key

Het Nivon staat voor duurzaam en sociaal. We streven naar gelijke kansen voor iedereen.
We bezuinigen op energie, we kopen zo veel mogelijk milieuvriendelijke schoonmaakprodukten in en voedsel dat op een eerlijke wijze is geproduceerd.  Niet voor niets is het Nivon aangesloten bij de Fair & Green Deal.

Zilver
In 2019 hebben wij onze certificering aangevraagd. Op twaalf verschillende thema’s zijn wij beoordeeld, onder meer maatschappelijke betrokkenheid, energiebezuiniging, afvalscheiding. milieuvriendelijk en duurzaam inkopen. We zijn blij met ZILVER.

Het is een proces, geen eindbestemming. We zijn steeds op zoek naar haalbare stappen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Wat doen wij?
Wij doen aan natuurlijk en duurzaamheid terreinbeheer. Ons eigen hout gebruiken we voor allerlei doeleinden, zoals paaltjes, afscheidingen en picknicktafels. Wat niet gebruikt kan worden laten we in het bos liggen. Insecten, muizen en eekhoorntjes en vogels kunnen er nog wat mee. Het blad wordt gecomposteerd. We hebben zonneboilers op het dak van het huis én ook op ons kampeerterrein.

Onze maatschappelijke betrokkenheid laat zich zien in de diverse natuur- en cultuurarrangementen, die wij samen met anderen naar ons huis weten te krijgen. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een maatschappelijke stages. En natuurlijk hebben wij zorg voor onze eigen vrijwilligers.

Ons enthousiasme om duurzaam en maatschappelijk betrokken te leven proberen we ook over te brengen op onze gasten. We bieden ze Doppers te koop aan, goed voor het milieu en het draagt een steentje bij voor de eerlijke verdeling van het kapitaal in de wereld. En om zoveel mogelijk het gebruik van plastic tegen te gaan zijn linnen tasjes verkrijgbaar.

Gerealiseerde activiteiten 2019

  • De waterdoorstroom van de wastafels in de slaapkamers is gereduceerd om onnodig verspilling van drinkwater tegen te gaan.
  • Bijna alle lampen zijn vervangen door LED-verlichting;
  • In de toiletruimten zijn zeepdispensers geplaatst, die gevuld worden met milieuvriendelijke zeep.
  • Informatie over verkoop regionale producten is verzameld en beschikbaar voor gasten.

Acties 2020

  • Bij de aanbesteding van afvalverwerking, gaan wij kijken of het mogelijk is ook plastic apart in te zamelen;
  • We gaan de gasten informatie verschaffen over onze energiebesparende maatregelen;
  • In de sanitaire ruimtes worden bewegingssensoren geplaatst, zodat er niet onnodig licht blijft branden;
  • Gekeken wordt of het vuilwatersysteem weer in bedrijf kan worden gesteld en toiletten met regenwater kunnen worden doorgespoeld.

X