Nieuwsbericht januari 2023

Vrijwilligersdag 10 juni 2023

Op de oproep voor  organisatie van de Vrijwilligersdag op 10 juni hebben we helaas maar een enkel idee mogen ontvangen. Ook voor de organisatie heeft zich niemand gemeld. Dat zou betekenen dat we dus geen Vrijwilligersdag kunnen organiseren in 2023. Dat zou jammer zijn! Dus…. meld je alsnog je iets wil betekenen!

Roosters

Voor het inroosteren van huis- en terreinwachten heeft Johan van den Berg zich gemeld. Hij is actief aan de slag gegaan met de invulling van de roosters. Hij wil zich ook inzetten voor het vergroten van het vrijwilligersbestand.

Reiskostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2023 heeft het Nivon de reiskostenvergoeding aangepast naar € 0,21 per kilometer. Op intranet en op de computers van de balie is het aangepaste declaratieformulier terug te vinden. (declaraties die betrekking hebben op 2022 worden tegen het oude tarief van € 0,19 per kilometer uit betaald)

Brainstormsessie techniek & inrichting ABK-huis

Na de bijeenkomst in september 2022 zijn uit de aandachtspunten de volgende 2 speerpunten als belangrijkste benoemd voor 2023:

  1. Organisatie van de reguliere werkzaamheden op techniek-gebied.
  2. (her-)inrichting van het ABK-huis na de opvang van de vluchtelingen.

De overige aandachtspunten vergeten we niet, maar we kunnen niet álles, en niet alles tegelijk.

Op de vrijwilligersvergadering zullen we onze plannen voor 2023 uitgebreider toelichten.

Schilderwerk

In het najaar zijn het ABK-huis en De Deel geschilderd. Dat was hard nodig ook. Het ABK-huis heeft nu een mooie donkerblauwe kleur en De Deel heeft Nivon-groen als kleur. Die groene kleur zetten we verder door op het kampeerterrein.

Zonnepanelen

Sinds eind september hebben we zonnepanelen. Oktober was een zeer zonnige maand, maar liefst iets meer dan 20% van de stroom die is verbruikt, is opgewekt door de zonnepanelen. In november was dit 13%. In december was er weinig zon en hebben de zonnepanelen maar weinig bijgedragen, slechts 5%.

Vertrek Oekraïners

Medio april vertrekken de vluchtelingen uit het ABK-huis. De gemeente werkt intensief aan vervangende huisvesting van deze bewoners, maar ook voor statushouders en spoedzoekers. Er is een plan voor het plaatsen van zgn. flexwoningen in Eerbeek. De gemeente stelt alles in het werk dat de bewoners uit het ABK-huis in april hun intrek in hun nieuwe woningen kunnen nemen.

Cursus IVN

IVN organiseert voor recreatieondernemers uit de gemeente Brummen een cursus ’gastheer-/gastvrouwschap van het landschap’. Het doel is dat recreatieondernemers een breder beeld krijgen van de uitgebreide toeristische mogelijkheden in de (uitgestrekte) gemeente en hun gasten daarover kunnen informeren. Er zijn 4 cursusplaatsen voor ons beschikbaar, waarvan 2 voor vrijwilligers.

We zoeken mensen die de informatie uit de cursus kunnen en willen vertalen naar toeristisch beleid voor onze gasten en toegankelijk willen maken voor de huis- en terreinwachten.

Heb je interesse? Geef dit dan aan op het formulier voor de jaarvergadering of meld je bij Marieke of Marleen.

Terreinbeheerplan

In de BHC-vergadering van 11 januari jl. heeft de BHC het geactualiseerde terreinbeheerplan vastgesteld. Marco, coördinator terrein, heeft het oude in 2019 vastgestelde plan geactualiseerd samen met de coördinatoren van de groenploeg. De visie op het terrein en uitstraling zijn vastgelegd en de bijbehorende beheermaatregelen. Vervolgens is het plan vertaald naar een uitvoeringsplan met planning. Deze stukken zijn op intranet geplaatst, zodat iedereen daar kennis van kan nemen. Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld. Hierover meer in de jaarvergadering op 25 januari.

Camperservicepunt

In het najaar is het camperservicepunt naast De Deel aangelegd. Campers kunnen hier vuil water lozen en watertappen. In de winter is het watertappunt afgesloten. Begin januari heeft de groenploeg de beplanting rondom het servicepunt aangeplant.

Natuurkampeerkaart – Het Groene Boekje

Het Groene Boekje gaat digitaal. 2023 is een overgangsperiode. Alleen de mensen met een abonnement hebben nog een boekje met een fysieke Natuurkampeerkaart ontvangen. Nieuwe natuurkampeerders gaan gebruik maken van de app ‘Kamperen’. Daarvoor worden zgn. activatiekaarten verkocht. Wij verkopen vanwege milieuoverwegingen geen boekjes meer, alleen de activatiekaarten. Via De Groene Koepel kunnen mensen nog wel Het Groene Boekje aanschaffen, met daarin een activatiekaart.

Vrijwilligersvouchers

Ook dit jaar kunnen vrijwilligers een voucher aanvragen, als ze aan de voorwaarden voldoen. Met de uitnodiging voor de jaarvergadering wordt de informatie meegestuurd en aanvragen van de vouchers kan via het registratieformulier.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *