Terugkoppeling BHC-beleidsweekend

24-26 september had de BHC haar jaarlijkse beleidsweekend; een korte terugblik:

Op vrijdagavond hebben we afscheid genomen van Marco en Kirsten als BHC-lid. Zij blijven wel hun taak als coordinator terrein en aanmeldsecretaris vervullen. René is ook gestopt als BHC-lid, maar kon helaas niet bij het afscheid zijn. Daar vinden we nog een momentje voor.

Op zaterdagochtend hadden we een brainstormsessie met diverse vrijwilligers, waarbij 3 onderwerpen centraal stonden: organisatie BHC-vrijwilligers, toekomst en uitstraling huis & terrein en techniek-klusploeg. Er zijn vele onderwerpen de revue gepasseerd. De BHC, bestaande uit Jan, Marleen en Marieke, werken een en ander uit om een vervolg te kunnen geven aan deze eerste sessie. Daarover later meer.

Eén van de punten die zaterdag naar voren kwam was de communicatie, zowel intern als extern. Er is behoefte aan meer informatie vanuit de BHC. Waar is de BHC mee bezig, wat gebeurt er wanneer etc.  Een eerste aanzet vanuit de BHC is om vaker nieuwsberichten en besluiten te delen, via mail en intranet.

De data voor diverse bijeenkomsten het komende jaar zijn vastgesteld en terug te vinden op intranet. Ook de data van de BHC-vergaderingen zijn op intranet geplaatst. Het idee is om op de dagen dat de BHC vergadert ook een thema te gaan behandelen, waarbij vrijwilligers kunnen aansluiten.

Omdat het vrijwilligersweekend wederom niet door kan gaan, hebben we voor 4 maart een trainingsdag gepland. Een dagdeel voor Tommy en een dagdeel voor BHV.

Op zondagochtend was de Bestuurscommissie Accommodaties (BCA) op bezoek.  Gesproken is o.a. over de opvang van Oekraïners in het ABK-Huis, de overnachtingen op het kampeerterrein, de aangevraagde investeringen, het vrijwilligersbeleid, de BHC.  Een prettig gesprek waarbij over en weer informatie is gedeeld.

Verder heeft de BHC een aanzet gemaakt met het jaarplan 2023, de taakverdeling binnen de 3-koppige BHC en de contacten met de vertrokken BHC-leden. Voor de komende periode hebben we de volgende speerpunten benoemd:

  • vervolgsessie m.b.t. techniek en klussen
  • voorbereiding Nivonraad
  • voorbereiding zaalinrichting na vertrek vluchtelingen
  • evaluatie Jump-kampen en contact leggen met Nivon Jong
  • uitwerken brainstormsessie voor vervolg

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *